top_lefttop_midtop_right
Ziņas
1371472850087374500.jpg

Aktualitātes Eiropas Parlamentā

17.06.2013

 

 

Pieņem jaunus noteikumus par zīdaiņu pārtiku un īpašām diētām paredzētu pārtiku

 11.06.2013. Otrdien Eiropas Parlaments apstiprināja jaunu regulu, kas izvirza stingrākas prasības par bērniem un īpašām diētām paredzētas pārtikas noformējumu un sastāvu. Noteikumu precizēšanas mērķis ir vairāk aizsargāt patērētājus un ļaut nepārprotami atšķirt plaša patēriņa pārtiku no īpašām vajadzībām pielāgotas pārtikas. Jaunā regula attiecas arī uz svara samazināšanas diētām.

"Zīdaiņi, mazi bērni, kā arī cilvēki ar nopietnām veselības problēmām ir patērētāju grupa, kam vajadzīga papildu aizsardzība. Mūsu kā likumdevēja uzdevums ir izvirzīt stingrākas prasības par viņiem paredzētās īpašās pārtikas noformējumu un sastāvu", pēc balsojuma sacīja par noteikumu izstrādi atbildīgā Parlamenta deputāte Frédérique Ries (ALDE, Beļģija). "No otras puses, bija nepieciešams mūsdienu pārtikas piedāvājuma "džungļos" ieviest kārtību, arī atmetot jēdzienu "diētisks produkts", kura nozīmi ir devalvējusi mārketinga industrija", viņa piebilda. Viss raksts.

 

Eiropas Parlaments: no mājokļa izliktiem iedzīvotājiem nevajadzētu prasīt maksāt kredītus

 11.06.2013. Dalībvalstīm vajadzētu novērst situāciju, kad no mājokļiem izlikti iedzīvotāji ir spiesti turpināt hipotekāro kredītu atmaksu, saka Eiropas Parlaments otrdien pieņemtajā rezolūcijā, kurā arī uzsver, ka ieguldījumi sociālajos mājokļos var palīdzēt Eiropai pārvarēt krīzi.

 "Pienācīgas dzīvesvietas saglabāšana ir viena no būtiskākajām Eiropas iedzīvotāju raizēm. Daudzas ES mājsaimniecības saskaras ar situāciju, kad par mājokli jāmaksā līdz pat 40% no ikmēneša ienākumiem. Pienācīgs sociālo mājokļu piedāvājums var palīdzēt samazināt arī nekustamā īpašuma "burbuļu" risku", teica par paziņojuma izstrādi atbildīgā Eiropas Parlamenta deputāte Karima Delli (Zaļie/EFA, Francija) debatēs pirms balsojuma. Viss raksts.

 

Eiropas Parlaments apstiprina jauno ES patvēruma sistēmu

 12.06.2013. Eiropas Parlaments trešdien apstiprināja jaunus noteikumus, ar kuriem izveido kopīgas procedūras un vienotus termiņus patvēruma pieteikumu apstrādei un pamattiesību kopumu patvēruma meklētājiem ES. Kopējā Eiropas patvēruma sistēma apturēs patvēruma meklētāju pārsūtīšanu uz tām dalībvalstīm, kas nespēj nodrošināt viņiem pienācīgus apstākļus. Tikai 2012. gadā vien ES dalībvalstīs tika reģistrēti ap 330 000 patvēruma meklētāju. Viss raksts.

 

Eiropas Parlaments atbalsta Šengenas zonas reformu

 12.06.2013. Trešdien Eiropas Parlamentā pieņemtie noteikumi stingrāk aizsargā ES iedzīvotāju tiesības uz brīvu pārvietošanos "Šengenas zonā". Turpmāk būs atļauts bez brīdinājuma veikt pārbaudes uz dalībvalstu robežām, lai novērstu pretlikumīgu robežkontroli. Eirobarometra pētījumā 62% respondentu apliecina, ka personu brīva pārvietošanās ES teritorijā ir svarīgākā apvienotās Eiropas priekšrocība.

 Šengenas zonas reformas noteikumus veido divas regulas, par kurām Parlaments ar dalībvalstīm neoficiāli vienojušies jau 29. maijā. Viena no regulām izveido jaunu mehānismu Šengenas noteikumu ievērošanas novērtēšanai, savukārt otra groza Šengenas robežu kodeksa noteikumus par robežkontroles īslaicīgu atjaunošanu ārkārtas apstākļos. Viss raksts.

 

Deputātu vietu sadale 28 ES dalībvalstīm pēc 2014. gada vēlēšanām

 12.06.2013. Pēc Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanām 12 dalībvalstīm būs par vienu deputāta vietu mazāk un nevienai valstij netiks piešķirtas papildu deputātu vietas, teikts lēmumā, ko trešdien apstiprināja Parlaments. Vietu skaita samazināšana vajadzīga, lai nodrošinātu atbilstību Lisabonas līgumā paredzētajam deputātu skaita ierobežojumam līdz 751 un nodrošinātu vietas Horvātijas deputātiem.

 Ierosinātais risinājums nozīmē, ka 12 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Čehijas Republika, Grieķija, Ungārija, Īrija, Latvija, Lietuva, Portugāle un Rumānija - zaudēs katra vienu vietu nākamajās Eiropas vēlēšanās. Vācija zaudēs 3 vietas, jo Lisabonas līgumā noteiktais maksimālais deputātu skaits vienai dalībvalstij ir 96, bet Vācijai pašlaik ir 99 deputāti. Viss raksts.

 

Eiropas Parlaments prasa saglabāt 3,5 miljardu atbalstu ES trūcīgākajiem iedzīvotājiem

 12.06.2013. Atbalsts Eiropas vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gadā jāsaglabā līdzšinējo 3,5 miljardu eiro apjomā, nevis jāsamazina līdz 2,5 miljadiem, kā to ierosina ES Komisija un dalībvalstis pašreizējās sarunās par ES daudzgadu budžetu, uzsver Eiropas Parlaments trešdienas balsojumā.

 "Gandrīz 120 miljoni Eiropas iedzīvotāju joprojām ir pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Vairāk nekā 40 miljoni ir nopietnās materiālajās grūtībās un vairāk nekā četri miljoni - bez pajumtes. Jaunais fonds ir nozīmīgs instruments ekonomikas un sociālās krīzes ietekmes seku mazināšanai un praktisks apliecinājums eiropiešu solidaritātei ar tās neaizsargātākajām iedzīvotājiem", teica par noteikumu sagatavošanu atbildīgā EP deputāte Emer Costello (S&D, Īrija) debatēs pirms balsojuma.

 Jaunais Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalsta fonds 2014.-2020. gadā aizstās līdzšinējo pārtikas izdalīšanas programmu, kurā Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros pārpalikusī lauksaimniecības produkcija tika izdalīta ES trūcīgajiem iedzīvotājiem. No jaunā fonda plānots finansēt ne tikai pārtikas izdalīšanu, bet arī citas ES vistrūcīgāko iedzīvotāju pamatvajadzības, piemēram, apģērbu. Viss raksts.

Naftas, gāzes, minerālu un kokmateriālu ieguves rūpniekiem būs jāatklāj maksājumi valdībām

 12.06.2013 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta trešdienas balsojumā apstiprinātajiem noteikumiem lielajiem naftas, gāzes un minerālu ieguves uzņēmumiem, kā arī kokrūpniekiem, kas iegūst koksni primārajos mežos, būs jāatklāj informācija par maksājumiem, ko tie veikušas valstu budžetos apmaiņā pret atļauju veikt attiecīgo resursu ieguvi. Atklātības prasības mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmumi un valdības atbildīgāk rīkotos ar stratēģiski svarīgiem resursiem.

 Deputāti divos atsevišķos balsojumos apstiprināja tiesību aktus, no kuriem viens uzliek pienākumu lielajiem ieguves rūpniekiem nodrošināt pilnīgu informāciju par maksājumiem valdībām, savukārt otrs samazina birokrātiskās prasības mazākiem ES uzņēmumiem, kas darbojas ieguves rūpniecībā. Viss raksts.

 

Nemieri Turcijā: EP deputāti aicina izlīgt un atturēties no vardarbības

 13.06.2013 EP deputāti prasa saukt pie atbildības personas, kas atbildīgas par policijas vardarbību, nekavējoties atbrīvot visus aizturētos miermīlīgos protestētājus, kā arī piedāvāt cietušajiem kompensāciju. Deputāti atzinīgi vērtē prezidenta Abdullah Gül līdzsvaroto atbildes reakciju uz protestiem un premjerministra vietnieka Bulent Arinc atvainošanos cietušajiem protestētājiem, bet pauž nožēlu par Turcijas valdības un premjerministra T. R. Erdogan nevēlēšanos spert soļus uz samierināšanos, atvainoties vai izprast Turcijas sabiedrības rīcību. Viss raksts.

 

EP balsos par Latvijas gatavību eirozonai. Iepazīstieties ar ziņotāja secinājumiem!

 12.06.2013 Eiropas Parlaments sesijā nedēļā no 1. jūlija apstiprinās rezolūciju par eiro ieviešanu Latvijā. Eiropas Komisija jau publiskojusi Konverģences ziņojumu par Latviju. Balstoties uz to, izšķirošo lēmumu pieņems ES valstu finanšu ministri 9. jūlijā pēc jau minētās apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un pārrunām Eiropadomē jūnija beigās.

  Lai sagatavotu ziņojumu par Latvijas gatavību ieviest eiro, maija beigās ar valsts un organizāciju pārstāvjiem, ekspertiem un viedokļu līderiem tikās atbildīgais Eiropas Parlamenta deputāts Burkhards Balcs. Dokumentu vispirms vētīs Ekonomikas un monetāro lietu komiteja un pēc tam tas tiks virzīts uz plenārsēdi.

Eiropas Parlamenta ziņotājs tikko pabeidzis darbu pie saviem secinājumiem, un ar tiem varat iepazīties šeit.

 

Aktualitātes Eiropas Parlamenta Informācijas birojā Rīgā

 

Biruta Eglīte saņem Eiropas Pilsoņu balvu

 06.06.2013 Lauku bibliotēku atbalsta biedrības ilggadējā vadītāja Biruta Eglīte ir starp 43 šāgada Eiropas Pilsoņu balvas laureātiem. Viņa tiks godināta ceremonijā Latvijā un kopīgā laureātu sveikšanā Briselē 16.-17. oktobrī, saņemot īpašu Goda medaļu.

 Eiropas Pilsoņu balvu kopš 2008. gada piešķir pilsoņiem un organizācijām par izciliem sasniegumiem, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un ciešāku integrāciju, kā arī sekmējot pārrobežu sadarbību ES ietvaros, kas stiprina Eiropas garu. Viss raksts.

 

Viedokļu sadursme par ES pēc 5 gadiem. Vai federācija? Kāda? Kāds izstāsies? Iestāsies? Starptautiskās attiecības. Mēs un Eiropa

 29.05.2013 Kāda būs ES pēc pieciem gadiem? Atbildes uz šo jautājumu spraigā diskusijā 24. maijā meklēja daudzšķautnaina ekspertu komanda: Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viktors Makarovs, žurnālists un starptautisko attiecību pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātē Edijs Bošs un LU bakalaura studiju programmas "Politikas zinātne" direktors, ES lietu pasniedzējs Daunis Auers, piedaloties arī kompetentu interesentu lokam. 

Viss raksts un video.

 

Eksperti diskutē par jauno datu aizsardzības reformu un meklē atbildes uz jautājumu "Kurš lieto manus datus?"

 24.05.2013 Pašlaik viena no aktuālākajām tēmām Eiropas Parlamentā (EP) ir diskusija par datu aizsardzību: ES dienaskārtībā ir vērienīga šīs jomas reforma. Datu aizsardzības tēma skar vai katru no mums, jo modernā pasaule nav iedomājama bez interneta, taču pašreizējie normatīvie akti ir spēkā vēl no pirmsinterneta ēras - 1995. gada. Datu reformas uzmanības lokā ir virkne dažādu jautājumu, tostarp tiesības uz informācijas dzēšanu, nepārprotama piekrišana informācijas izmantošanai, kā arī personas rīcības prognozēšana ar automātiskās analīzes metodēm.

Pēc Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā iniciatīvas 24. maijā ES mājā notika debates Kurš lieto manus datus, kur eksperti sprieda par jauno regulējumu, minot arī praktiskus piemērus no dzīves. Viss raksts un video.

  
 
 Aktuālā informācija par šiem un citiem jautājumiem: 

www.europarl.lv, Twitter, Facebook, Draugiem.lv

  

EPIB preses sekretāre:                                                                Sabiedrisko attiecību pārstāve:

Marta RīBELE                                                                               Dace SKADIŅA

marta.ribele@europarl.europa.eu                                                     dace.skadina@europarl.europa.eu

(+371) 67 08 54 68 (Rīga)                                                               (+371) 67 08 54 61 (Rīga)

 
Aptauja

Vai izmantojat iespēju Valmieras integrētās bibliotēkas 1. stāvā saņemt čeku ar izsniegto grāmatu sarakstu un nodošanas termiņu (var atzīmēt vairākus variantus)

Nezināju par šādu iespēju

Izmantoju, tas ir ērti

Neizmantoju, man to nevajag

Man tas nav vajadzīgs, jo izmantoju attālināto pieeju savam bibliotēkas kontam

Iespējams pamēģināšu

Balsis: 98

Kalendārs
 <          maijs 2019          > 
P O T C P S S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
gramatu klubs gramatu klubs banner_lv iespejukarte
 
  VALMIERAS INTEGRĒTĀ BIBLIOTĒKA
Visas autortiesības aizsargātas
2019
Pēdējās izmaiņas veiktas 28.05.2014
xwifilogo logoedbbllogo