top_lefttop_midtop_right
Ziņas
1373374265053869800.jpg

Eiropas Parlamenta jaunumi. 2013.gada Jūlijs

08.07.2013

 

Eiropas Parlaments dod "zaļo gaismu" eiro ieviešanai Latvijā

03.07.2013. "Eiropas Parlaments atbalsta eiro ieviešanu Latvijā 2014. gada 1. janvārī", trešdien pieņemtajā rezolūcijā pauž EP deputāti, tādējādi pievienojoties Komisijas pozitīvajam novērtējumam un arī ES dalībvalstu vadītāju politiskajam lēmumam, ko pieņēma pēdējā Eiropadomes sanāksmē.

"Latvija ieguldījusi ievērojamas pūles krīzes pārvarēšanā un esmu gandarīts apsveikt to ar pievienošanos eirozonai 2014. gada 1. janvārī", teica par ieteikuma sagatavošanu atbildīgais EP deputāts Burkhards Balcs (EPP, Vācija), kura uzrunu pavadīja plaši deputātu aplausi.

 Eiropas Parlaments ieteikumu apstiprināja ar 613 balsīm par, 67 pret un 29 atturoties. Viss raksts.

Uzruna jūlija plenārsesijā: Horvātijas pievienošanās, ASV spiegošana

02.07.2013. Atklājot Eiropas Parlamenta jūlija plenārsesiju, priekšsēdētājs Martins Šulcs apsveica jaunos Horvātijas deputātus. Šulcs arī izteica līdzjūtību nedēļas nogalē Ēģiptes masu protestos bojāgājušo ģimenēm un mudināja ASV precizēt, vai tā patiešām ir izspiegojusi ES iestādes. Noslēgumā Šulcs paziņoja sēru vēsti par bijušā EP priekšsēdētāja Emilo Kolombo nāvi.

 Horvātijas pievienošanās ir īpašs brīdis — ne tikai Horvātijas vēsturē, bet arī visas Eiropas Savienības un Eiropas Parlamenta vēsturē, teica Šulcs. Viņš uzteica horvātu neatlaidīgos centienus ceļā uz brīvību, neatkarības atgūšanu un pievienošanos Eiropas nāciju kopienai. Vakar pusnaktī Zagrebā, kur Šulcs piedalījās ES pievienošanās svinībās, viņš bijis liecinieks tādam Eiro-entuziasmam, kāds mūsdienās ir reti sastopams. Viss raksts.

 Par Eiropas ombudu kļūst Emīlija O'Reilija no Īrijas

03.07.2013. Trešdien Eiropas Parlaments ievēlēja jauno Eiropas ombudu — Emīliju O'Reiliju (Īrija). Aizklātā balsojumā O'Reilija saņēma 359 deputātu atbalstu. Eiropas ombuda pienākums ir izskatīt iedzīvotāju sūdzības par pārkāpumiem ES iestāžu darbībā.

O'Reilija ir pirmā sieviete, kas pildīs Eiropas ombuda pienākumus.

 Uz ES ombuda amatu bija izvirzīti seši kandidāti, kurus EP Lūgumrakstu komitejas deputāti uzklausīja 18. jūnijā, uzdodot jautājumus par ombuda instances neatkarības, pārredzamības un atpazīstamības nodrošināšanu. Viss raksts.

Eiroparlamenta debates ar ES vadību: ES daudzgadu budžets un PRISM

02.07.2013. Otrdienas rīta debatēs Eiropas Parlamenta politisko grupu vadītāji atzinīgi vērtēja nesen panākto likumdevēju politisko vienošanos par ES Daudzgadu budžetu. Deputāti trešdien pieņems politisko rezolūciju ar vērtējumu par panākto kompromisu. Debatēs ar Eiropas Komisijas un Eiropadomes priekšsēdētājiem teju visi runātāji asi kritizēja ASV, kas, saskaņā ar preses sniegto informāciju, spiegojušas ES iestādēs.

Tradicionālajās EP debatēs pēc Eiropadomes sanāksmes trīs lielāko politisko grupu līderi atzinīgi vērtēja to, ka ES valstu vadītāji atzinuši jaunatnes nodarbinātības programmu nozīmi un vajadzību pēc pārdomātas ikviena eiro ieguldīšanas. Viss raksts.

Eiropas Parlaments pieprasa tehniskās apskates visā ES arī motocikliem un mopēdiem

02.07.2013. Eiropas Parlaments (EP) otrdien pieņēma prasības jaunajiem noteikumiem par transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm, pieprasot periodiskas tehniskās apskates veikt arī motocikliem un dažām piekabēm un autofurgoniem, kā arī uzlabot komerctransporta pārbaudes, ko veic uz ceļa, tās piesaistot riska novērtēšanas sistēmai. Deputāti arī prasa harmonizēt ES noteikumus par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem. Viss raksts.

Papildina virszemes ūdeņu piesārņojošo vielu sarakstu, novēros arī medikamentus

03.07.2013. Vielu sarakstam, kas rada piesārņojuma risku virszemes ūdeņos, ar Eiropas Parlamenta balsojumu pievienotas 12 jaunas vielas, kā arī izveidots īpašs saraksts ar pastiprināti novērojamām vielām, par kurām pastāv aizdomas, ka tās, nokļūstot ūdenī, negatīvi ietekmē cilvēka veselību vai vidi. Minēto vielu vidū ir trīs plaši lietotas medicīniskās vielas.

Jaunie noteikumi paredz bez piesārņojošo vielu saraksta izveidot arī "kontrolsarakstu" ar vielām, kas ir "iespējami piesārņojošas", iekļaujot trīs medikamentos plaši izmantotas vielas. Minēto vielu iedarbību pastiprināti uzraudzīs, lai nākotnē tās, iespējams, pievienotu kontrolējamo vielu prioritārajam sarakstam. Viss raksts.

Eiropas Parlaments atbalsta vienošanos par 2014.-2020. gada budžetu

03.07.2013. Trešdienas balsojumā Eiropas Parlaments atbalstīja ar Eiropadomi panākto vienošanos par ES daudzgadu budžetu jeb Daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2014.-2020. gada.

Eiropas Parlamenta vairākums - 474 deputātiem balsojot par, 193 pret un 42 atturoties - pauda politisko atbalstu risinājumam, ko pagājušajā nedēļā pirms Eiropadomes sammita panāca EP priekšsēdētājs Martins Šulcs, EP sarunu grupas vadītājs Alans Lamasūrs (EPP, Francija), ES prezidentvalsts Īrijas premjers Enda Kenijs, Īrijas ārlietu ministrs Īmons Gilmors un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu. Viss raksts.

"Rezultatīva" Eiropa: Daļa Gribauskaite iepazīstina ar Lietuvas prezidentūras prioritātēm

03.07.2013. Lietuvas prezidente Daļa Gribauskaite trešdien Eiropas Parlamentu iepazīstināja ar Lietuvas plāniem tās prezidentūras laikā. Lielākā daļa deputātu apsveica Gribauskaiti ar Lietuvas pirmo ES prezidentūru un aicināja pielikt nopietnas pūles, lai novērstu jaunatnes bezdarbu, pabeigtu iekšējā enerģijas tirgus izveidošanu un tuvinātu Austrumu kaimiņvalstis Eiropas Savienībai.

Savā uzrunā Gribauskaite veltīja atzinīgus vārdus ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem par pūlēm, ko tie ieguldījuši ES ekonomikas stiprināšanā, un uzsvēra, ka "tagad pienākusi ES kārta viņiem atlīdzināt". "Visām dalībvalstīm un iestādēm jākoncentrējas uz pārliecinošas, augošas un atvērtas Eiropas veidošanu", teica Gribauskaite uzrunā deputātiem. Viss raksts.

 Nostiprina ES reaģēšanas sistēmu pandēmiju gadījumos

03.07.2013. Trešdienas balsojumā Eiropas Parlamenta deputāti pieņēma noteikumus, kas uzlabo dalībvalstu sadarbību gadījumos, kad iedzīvotāju veselību apdraudēs plašas pārrobežu infekcijas, līdzīgi kā tas bija 2011. gada koronavīrusa pandēmijā, E.Coli baktērijas epidēmijā vai arī 2009. gada "cūku gripas" pandēmijā. Jaunie noteikumi ievieš agrīnās brīdināšanas sistēmu, atvieglo vakcīnu kopīgu iepirkšanu un paredz iespēju krīzes gadījumā izziņot ārkārtas stāvokli visā Eiropas Savienībā. 

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties pieredzē, kas gūta vairākās salīdzinoši nesenās veselības krīzēs — Escherichia coli epidēmija 2011. gadā, H1N1 cūku gripa 2009. gadā, kā arī sarežģījumi saistībā ar vulkānisko pelnu mākoni 2010. gadā. Noteikumi pastiprina jau spēkā esošos ES pasākumus, lai uzlabotu koordināciju un samazinātu reaģēšanas laiku. Viss raksts.

Eiropas Parlaments atbalsta CO2 izsoļu "iesaldēšanu"

03.07.2013. Trešdienas balsojumā Eiropas Parlaments atbalstīja priekšlikumu "iesaldēt" CO2  izmešu kredītpunktu izsoles, lai mudinātu uzņēmumus ieguldīt videi draudzīgākās ražošanas tehnoloģijās. Pēc tam, kad likumprojekts aprīlī neguva vairākuma atbalstu Parlamentā, deputāti pievienojuši stingrākus nosacījumus par to, kā jānotiek izsoļu "iesaldēšanai". Lēmuma mērķis ir atjaunot emisijas kvotu sistēmas pozitīvo ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanu.

Šodien atbalstītais Eiropas Komisijas priekšlikums saistīts ar to, ka pēdējā laikā emisiju tirdzniecības shēmā ievērojami kritusies izmešu kredītpunktu cenas, līdz ar to samazinājusies shēmas ietekme uz vides piesārņojuma mazināšanu. Eiropas Parlaments trešdienas balsojumā atbalstīja Komisijas plānu uz laiku pārtraukt kvotu izsoles, lai oglekļa dioksīda kredītpunktu cenas paaugstinātos. Viss raksts.

Ungārijai jārespektē ES vērtības, uzsver EP deputāti

03.07.2013. Ungārijai nekavējoties jāpārtrauc pārkāpt ES pamatvērtības, trešdien paziņoja Eiropas Parlamenta (EP) deputāti. Ja tas turpināsies, EP līderiem jāapsver iespēja prasīt Padomei izvērtēt, cik ievērojams ir nopietnu pārkāpumu risks saskaņā ar ES Līguma 7.1. punktu, uzsver EP deputāti. Turklāt viņi pieprasa izveidot augsta līmeņa grupu, kas uzraudzītu ES vērtību ievērošanu visās dalībvalstīs.

Rezolūcija pieņemta, 370 deputātiem balsojot par, 249 pret un 82 atturoties, un EP tajā uzsver, ka ES pamatos ES Līguma 2. pantā noteiktās pamatvērtības — cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība un likuma spēks (plašāk skatīt EP pieņemtās rezolūcijas A punktā). Viss raksts. 

Eiropas Parlaments aicina izvērst Eiropas mēroga kampaņas pirms 2014. gada vēlēšanām

04.07.2013. Komisijas priekšsēdētāja kandidātiem ikvienā dalībvalstī jāiesniedz savas politiskās programmas un jārīko publiskās debates, saka Eiropas Parlaments ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā. Balsošanas biļetenos kopā ar dalībvalsts politiskajām partijām ir jāiekļauj Eiropas politisko partiju nosaukumi, kā arī jānosauc savas valsts kandidāti Komisijas priekšsēdētāja amatam vēl pirms vēlēšanām, lai iegūtu laiku Eiropas mēroga kampaņām par visai Eiropai svarīgiem jautājumiem, saka EP deputāti.

Deputāta Andrew Duff (ALDE, Lielbritānija) sagatavoto rezolūciju, kurā apkopoti ieteikumi ES dalībvalstīm un politiskajām partijām par nākamo Eiropas vēlēšanu organizācijas uzlabošanu, pieņēma ar 507 balsīm par, 120 - pret un 18 - atturoties. Viss raksts.

Eiropas Parlamenta komisija izmeklēs ASV spiegošanas programmu ietekmi

04.07.2013. Parlamenta Pilsoņu brīvību komiteja uzsāks "visaptverošu izmeklēšanu" par ASV izspiegošanas programmām, arī attiecībā uz ES iestāžu telpu novērošanu, un līdz gada beigām iepazīstinās ar rezultātiem. To Eiropas Parlaments pieprasa ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā, un šo lēmumu apstiprinājuši arī EP priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji. Deputāti arī aicina sniegt nepieciešamo aizsardzību personām, kas vērš sabiedrības uzmanību uz nopietniem pamattiesību pārkāpumiem.

Rezolūcijā, ko ceturtdien apstiprināja ar 483 balsīm par, 98 pret un 65 atturoties, deputāti pauž nopietnas bažas par PRISM un līdzīgām programmām, asi nosoda ES pārstāvniecību izspiegošanu un aicina ASV varas iestādes nekavējoties sniegt pilnu informāciju par minētajiem apgalvojumiem. Viss raksts.

 Eiropas Parlaments apstiprina stingrākus sodus ES kibernoziedzniekiem

04.07.2013. Jaunie noteikumi, ko ceturtdien pieņēma Parlaments, paredz stingrākus sodus kibernoziedzniekiem. Dalībvalstīs atbalstītais direktīvas projekts veicina arī kiberuzbrukumu nepieļaušanu un atbalsta policijas un tiesībsargājošo iestāžu aktīvāku sadarbību šajā jomā. Kiberuzbrukuma gadījumā ES dalībvalstīm būs jāreaģē uz steidzamiem lūgumiem pēc palīdzības astoņu stundu laikā. Viss raksts.

Aktualitātes Eiropas Parlamenta Informācijas birojā Rīgā 

Vērts noskatīties! Diskusija "Ko par Latviju eirozonā domāju es?"

Jūnija beigās - vēl pirms EP balsojuma par eiro ieviešanu Latvijā, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs rīkoja viedokļu līderu un EP Latvijas deputātu debates "Ko par Latviju eirozonā domāju es?", kur piedalījās EP deputāts Roberts Zīle (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa), ekonomisti Ģirts Rungainis un Pēteris Strautiņš, sociālo mediju eksperts Artūrs Mednis, rakstniece Anna Žīgure, Rīgas Pensionāru savienības valdes priekšsēdētāja Taiga Rācene, lektore un Mrs Grandma Universe Lilita Siliņa, SceptiCafe līdzdibinātājs Edgars Lapiņš, kinoproducents Andrejs Ēķis un Latvijas Jauniešu organizācijas Tellus pārstāvis Arnolds Eizenšmits.

Eksperti uzskata, ka ar cilvēkiem par eiro ir jārunā godīgi, citādi rodas vieta baumām un interpretācijām. Par ko vēl sprieda eksperti, lūdzu, lasiet šeit, savukārt video skatāms šeit.

 Konkurss jauniešiem! Varbūt šī ir tieši Tava brīvbiļete braucienam uz Briseli!

Hei, jaunieši! Kad eksāmeni, Dziesmu un deju svētki būs beigušies, bet saule turpinās mūs lutināt, ir vērts veltīt dažas minūtes vai stundas radošām idejām. Uzfilmē savu video "Kādēļ jāpiedalās vēlēšanās?" un laimē iespaidīgu balvu - braucienu uz Eiropas Parlamentu!

Balvas nodrošina EP deputāti: Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Kārlis Šadurskis.

Sešu labāko video autori tiks uzaicināti uz interesantām debatēm ar Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas.

Svarīga piebilde! Tev nav noteikti jābūt profesionālam video speciālistam, lai piedalītos šajā konkursā - vari filmēt arī ar tālruņa kameru, jo galvenais ir tieši ideja! Pēc jauniešu lūguma esam pagarinājuši konkursa termiņu: video gaidām līdz pat 15.septembrim! Vēlies uzzināt vairāk? Noteikumi ir šeit. 

ES mājā nosvin Horvātijas pievienošanos ES ar kino vakaru

1.jūlijā ES mājā notika Horvātijas kino vakars - vienlaikus divās zālēs varēja noskatīties visu laiko populārāko horvātu filmu “Tko pjeva, zlo ne misli” (aptuvenais tulkojums latviešu valodā: Kurš dzied, tas nedomā ļaunu). Šo kinoseansu, kas tāpat kā visi citi ES mājā rīkotie pasākumi, ir BEZ MAKSAS, apmeklēja ap 100 interesentiem. Ja arī Jūs bijāt šajā pasākumā, aicinām aplūkot fotogaleriju EPIB Facebook lapā šeit. Savukārt šeit publicēta infografika par saulaino 28. ES dalībvalsti.

 Atbildam lasītājiem: - Kur meklēt informāciju par EPIB aktualitātēm?

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja un citām aktualitātēm varat sekot mūsu mājas lapā: www.europarl.lv, kā arī mūsu sociālajos tīklos: Facebook.com/Eiroparlaments,               Twitter.com/Europarl_Latvia, Draugiem.lv/europarl. Aicinām aktīvi sekot mūsu jaunumiem, jo jau nākamā gada 24.maijā notiks EP vēlēšanas. Iespējams, tieši Jūsu balss būs izšķirošā!

 ________________________________________________________________

Aktuālā informācija par šiem un citiem jautājumiem: 

www.europarl.lv, Twitter, Facebook, Draugiem.lv

 

 
Aptauja

Vai izmantojat iespēju Valmieras integrētās bibliotēkas 1. stāvā saņemt čeku ar izsniegto grāmatu sarakstu un nodošanas termiņu (var atzīmēt vairākus variantus)

Nezināju par šādu iespēju

Izmantoju, tas ir ērti

Neizmantoju, man to nevajag

Man tas nav vajadzīgs, jo izmantoju attālināto pieeju savam bibliotēkas kontam

Iespējams pamēģināšu

Balsis: 98

Kalendārs
 <          maijs 2019          > 
P O T C P S S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
gramatu klubs gramatu klubs banner_lv iespejukarte
 
  VALMIERAS INTEGRĒTĀ BIBLIOTĒKA
Visas autortiesības aizsargātas
2019
Pēdējās izmaiņas veiktas 28.05.2014
xwifilogo logoedbbllogo