top_lefttop_midtop_right
Ziņas

Sasniegti gandrīz visi Eiropas Sociālā fonda projektu uzraudzības rādītāji

28.02.2014

Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds, izvērtējot 2013.gadā un iepriekšējā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā sasniegto, secina, ka neskatoties uz to, ka vēl turpinās vairāku projektu īstenošana, jau ir sasniegti gandrīz visi plānotie rezultāti. Šo gadu plānots veltīt sasniegumu detalizētākai analīzei, rezultātu publiskošanai, kā arī jaunā plānošanas perioda nosacījumu izstrādei.

Atskatoties uz paveikto 2013. gadā, Valsts kancelejas ES struktūrfondu departamenta vadītājs Haralds Beitelis norāda uz nozīmīgo darbu, kas tika paveikts izstrādājot priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanai ES fondu vadībā. Kopumā izstrādāti 32 priekšlikumi, kas tika iesniegti Finanšu ministrijai kā ES fondu Vadošajai iestādei. Šobrīd, kad noris jaunā plānošanas perioda tiesiskā regulējuma izstrāde, Valsts kanceleja rūpīgi seko tam, lai darba grupas priekšlikumi tiktu iekļauti, normatīvajos aktos. Plašāk par priekšlikumiem šeit.
 
Lai novērstu valsts interesēm nelabvēlīgu civiltiesisku līgumu slēgšanu un neplānotu finanšu saistību uzlikšanu valsts budžetam, ja neatbilstoša civiltiesiska līguma rezultātā netiek piešķirts ES fondu vai cita ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, 2013.gadā tika izstrādāta instrukcija, kas paredz nodrošināt valsts interešu aizsardzību, slēdzot civiltiesiskos līgumus ārvalstu finanšu instrumentu vidē. Vienotu pamatnosacījumu trūkums līgumu izstrādes procesā valsts pārvaldes iestādēs līdz šim radījis vairāku desmitu miljonu lielus zaudējumus.
 
Pagājušajā gadā Valsts kanceleja īpašu uzmanību veltīja tās uzraudzīto projektu rezultātu popularizēšanai, komunikācijā akcentējot praktiskos ieguvumus un ietekmi iedzīvotāju vai uzņēmumu ikdienas atvieglošanā. Tika uzsākta komunikācija populārākajās sociālajās platformās Twitter un draugiem.lv, kā arī Ministru kabineta lapā izveidota sadaļa, kurā apkopota aktuālā informācija ar projektu piemēriem, kas snieguši praktisku ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Darbs šajā virzienā turpināsies arī 2014.gadā.
 
Atzīstot nepieciešamību pilnveidot ES fondu vadībā iesaistīto nodarbināto zināšanas, 2013.gadā Valsts kanceleja noorganizējusi vairāk nekā 40 seminārus, kuros apmācīti 1095 cilvēki. Vislielāko interesi izraisījušas  apmācības, kurās bija iespēja papildināt zināšanas nodokļu likumdošanas, publisko iepirkumu, ES fondu uzraudzības rādītāju definēšanas un projektu rezultātu izvērtēšanas jomā.
 
2014.gadā ir sācies jaunais ES fondu plānošanas periods, tāpēc šobrīd jau notiek nākotnes aktivitāšu plānošana. 2014.gada 11.februārī Ministru kabinetā tika apstiprināta Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014. -2020.gada plānošanas periodam. Saskaņā ar to Valsts kanceleja būs atbildīga par valsts pārvaldes profesionālo pilnveidi divos darbības virzienos:
1. Labāka tiesiskā regulējuma izstrāde mazo un vidējo komersantu atbalstam;
2. Korupcijas novēršana un ēnu ekonomikas mazināšana.
 
Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietniece Sandra Rieksta, izvērtējot līdz šim sasniegto secina, ka ir sasniegti gandrīz visi projektu uzraudzības rādītāji, turklāt vairāki pat pārsniegti, bet rādītāji, kas vēl nav sasniegti, lielākoties ir saistīti ar projektiem, kas vēl joprojām tiek īstenoti.

 

        Iznākuma rādītāji
   Rezultāta rādītāji
 Rādītājs  Plānotais DPP 2013 Faktiskais
 Rādītājs  Plānotais DPP2013 Faktiskais
 1.5.1.2   Administratīvie šķēršļi
 
 Pasākumu plāni uzņēmējdarbības administratīvo škēršļu mazināšanai
 1 -> 4
 3  Pozitīvā vērtējuma pieaugums (uzņēmējdarbības admin. šķēršļi)
 0,3
 ?
Pasākumu plāni uzņēmējdarbības admin. šķēršlu mazināšanai iedzīvotājiem un NVO
 3  3  Pozitīvā vērtējuma pieaugums (iedzīvotāju un NVO admin. šķēršļi)  0,3  ?
 1.5.1.3.1.  Kvalitātes vadības sistēma
 Institūciju skaits, kurās atbalstītas KVS
 3 ->26
 23  Institūcijas, kurās ieviests KVS, skaita pieaugums
 
 12%   16% 
 1.5.1.3.2.  Publisko pakalpojumu kvalitāte
 Atbalstīto publisko varu realizējošo institūciju skaits
 19  487
 1.5.2.2.1.  Sociālo partneru kapacitāte
 Izveidotās reģionālās struktūras
 10  10  Darbinieku īpatsvars, ar kuriem noslēgts darba koplīgums
 21%  17,13%
 1.5.2.2.2.  NVO kapacitātes stiprināšana
 Atbalstīto NVO skaits
  
 200   2935   Palielinājies NVO skaits, kas parakstījušas NVO un MK sadarbības memorandu
 140  90 -> 352
   NVO īpatsvars, kas piedalās ES fondu finansēto pasākumu īstenošanā
 2%  2,62%
1.5.2.2.3.
Pašvaldību kapacitātes stiprināšana
Atbalstīto pašvaldību skaits
 54
 119
 Pašvalsību skait, kuras piedalās ES finansētu pasākumu īstenošanā
100 %
100%

 


Savukārt 2014.gadā Sabiedrības integrācijas fonds plāno turpināt darbu pie 2007.-2013.gada perioda aktivitāšu un projektu noslēgšanas, kā arī doties projektu pēcuzraudzības vizītēs, lai pārliecinātos par to, ka organizācijas projektu rezultātus  izmanto arī  pēc projektu noslēguma. Pirmajā pusgadā arī tiks veikts tādu aktivitāšu izvērtējums kā “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”, “NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” un “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā”.
 
Kopīgi ar Valsts kanceleju 2014.gada otrajā pusgadā arī tiek plānota 2007.-2013.gada perioda noslēguma konference.
 
Informācijai
Valsts kanceleja un Sabiedrības integrācijas fonds 2007. – 2013. gada ES struktūrfondu plānošanas periodā uzrauga 282 Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu ieviešanu. To starpā ir projekti, kas stiprina nevalstisko organizāciju spējas piedalīties valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanā, projekti, kuru laikā radīti jauni pakalpojumi iedzīvotājiem, uzlabota pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāte, tiek strādāts pie administratīvo šķēršļu mazināšanas uzņēmējdarbībā un citās jomās, tiek veicināta sadarbība starp darba devējiem un darba ņēmējiem. Kopumā šiem mērķiem atvēlēti gandrīz 13 miljoni eiro.
Valsts kanceleja regulāri rīko pasākumu uzraudzības komitejas sēdes, lai sekotu projektu ieviešanas gaitai un izvērtētu to sasniegumus Pasākumu uzraudzības komitejā ietilpst NVO eksperti un sociālo partnerorganizāciju pārstāvji.
 


Informāciju sniedza:
Haralds Beitelis
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītājs
E -pasts: haralds.beitelis@mk.gov.lv
 


Informācija par plānotajiem komunikācijas pasākumiem:
Baiba Jakovļeva,
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta
konsultante-tehniskās palīdzības projekta vadītāja
tālr.: 67082914
e-pasts: Baiba.Jakovleva@mk.gov.lv
 
Informācija sagatavota pasākuma „Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu publicitātes nodrošināšana” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai”. Pasākums ilgst 20 mēnešus, kuru laikā notiek komunikācija sociālajos tīklos, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, tiks sūtīti tiešie e-pasti mērķauditorijām, rīkoti publiski pasākumi un citas aktivitātes.


 
Aptauja

Vai izmantojat iespēju Valmieras integrētās bibliotēkas 1. stāvā saņemt čeku ar izsniegto grāmatu sarakstu un nodošanas termiņu (var atzīmēt vairākus variantus)

Nezināju par šādu iespēju

Izmantoju, tas ir ērti

Neizmantoju, man to nevajag

Man tas nav vajadzīgs, jo izmantoju attālināto pieeju savam bibliotēkas kontam

Iespējams pamēģināšu

Balsis: 98

Kalendārs
 <          maijs 2019          > 
P O T C P S S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
gramatu klubs gramatu klubs banner_lv iespejukarte
 
  VALMIERAS INTEGRĒTĀ BIBLIOTĒKA
Visas autortiesības aizsargātas
2019
Pēdējās izmaiņas veiktas 28.05.2014
xwifilogo logoedbbllogo